Servicii

Prin participarea la sistemul CCR REBAT de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, producătorii îşi îndeplinesc toate obligaţi legale ce decurg din HG 1132/2008, OM 1399/2009 şi OM 669/2009 cu privire la baterii şi acumulatori.

 

CCR REBAT oferă următoarele servicii:

  • Consiliere în vederea înregistrării producătorilor la ANPM
  • Raportarea datelor către autorităţile competente 
  • Punerea la dispoziţie a cutiilor/containerelor adecvate la punctele de colectare
  • Înfiinţarea de puncte de colectare adiţionale la distribuitori
  • Contractarea şi coordonarea serviciilor de transport/ valorificare/reciclare
  • Urmăreşte îndeplinirea obiectivelor de colectare şi reciclare
  • Pune la dispoziţie sistemul de raportare – CCR NET  
  • Verifică fluxurile cantitative prin CCR NET
  • Organizează campaniile de informare ale utilizatorilor finali