Procesul operaţional

 

Raportarea datelor prin CCR NET 

Participanţii la sistemul CCR REBAT raportează lunar (respectiv trimestrial sau anual) numărul şi greutatea bateriilor introduse pe piaţă cf. H.G. 1399/2009:

  • tipuri de baterii
  • produse proprii/ importate
  • sisteme de baterii (individual sau colectiv)

Pe baza datelor înregistrate, are loc facturarea participanţilor la sistem. Datele privind gestionarea bateriilor, aferente tuturor producătorilor din sistem, sunt raportate autorităţilor competente pentru protecţia mediului (Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului) până la data de 28 februarie pentru anul anterior raportării.

 

Procesul de colectare şi reciclare/valorificare

CCR REBAT pune gratuit la dispoziţia producătorilor sisteme adecvate de colectare pentru deşeurile de baterii. Operatorul punctului de colectare va contacta CCR REBAT de fiecare dată când se umple containerul de colectare; serviciul de ridicare este gratuit.

Deşeurile de baterii sunt transportate la un punct de stocare temporară unde acestea vor fi stocate până la atingerea unei  cantităţi minime care va fi apoi transportată către instalaţiile de tratare şi reciclare. Transportul către o instalaţie de reciclare se efectuează în funcţie de criterii ca apropiere (optimizare distanţă), siguranţă, capacitate şi eficienţă.