Întrebări frecvente

Ce sarcini preia CCR REBAT?
Sistemul CCR REBAT de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori preia responsabilitatea producătorilor privind realizarea obiectivelor anuale de colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori în conformitate cu prevederile HG nr. 1132/2008 şi asigură conformarea cu toate prevederile legislaţiei în domeniu din România precum şi cu prevederile legislaţiei europene relevante.

Servicii oferite:

  • consilierea producătorilor în vederea înregistrării în Registrul producătorilor de baterii
  • organizarea serviciilor de gestionare a deşeurilor de baterii & acumulatori
  • furnizarea recipientelor adecvate de colectare pentru baterii
  • colectarea, sortarea, valorificarea respectiv eliminarea deşeurilor
  • organizarea campaniilor de informare ale consumatorilor                            
  • raportarea anuală către de autorităţile competente - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Ce baterii sunt supuse obligaţiei de raportare?
Toate bateriile care sunt produse/importate pentru prima dată în România. Bateriile produse şi exportate sunt supuse obligaţiei de raportare.

Ce obligaţii au comercianţii de baterii?
Fiecare societate care vinde baterii are obligaţia de a primi înapoi bateriile uzate la punctul de vânzare sau în imediata apropiere a acestuia.  Obligaţia de primire a bateriilor uzate se aplică indiferent de tipul bateriilor uzate pe care consumatorii finali le returnează.

Ce obligaţii au producătorii care utilizează tehnica de vânzare la distanţă?
Ca orice comerciant sau vânzător, şi societăţile care aplică tehnica de vânzare la distanţă sunt obligate să primească bateriile returnate şi să informeze clienţii în acest sens. Cei care trimit baterii, în cadrul comerţului prin comandă poştală, către utilizatori finali, vor include următoarele informaţii în materialele de prezentare utilizate sau în cadrul expediţiilor de marfă:

• faptul că bateriile pot fi returnate gratuit la punctul de vânzare după utilizare
• faptul că utilizatorul final este obligat prin lege să returneze bateriile uzate şi  
• ce semnificaţie are simbolul pubelei cu roţi, barată cu două linii în formă de X.
  
În plus, societatea de comerţ cu comandă este obligată să primească bateriile uzate în punctul de vânzare sau în imediata apropiere a acestuia, gratuit. Drept puncte de vânzare, sunt considerate depozitele de expediţie.

Întrebări și răspunsuri privind regimul bateriilor și acumulatorilor (B&A) și al deșeurilor de B&A >

Diagrama pentru determinarea tipului de baterie >

Exemple de baterii şi acumulatori industriali >