Datele tale

GDPR

Operatorul de date

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal este CCR REBAT RO SRL (“CCR”) cu sediul social în Bd. Dorobanți nr. 53, Sector 1, București, punct de lucru Str. Polona, nr 95-99, et. 2, Sector 1, București, email: office@ccrromania.ro, website: www.rebat.ro.

CCR acordă o atenție deosebita precesării datelor Dvs. cu caracter personal și vom lua toate măsurile pentru a ne asigura că prelucrarea datelor se realizează în acord cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Categorii de date cu caracter personal

CCR are un interes real de a stoca informații ale persoanelor cu care au existat interacțiuni pe parcursul operațiunilor comerciale. Aceste date se pot clasifica după cum urmează:

 1. Date ale clienților

  Clienții CCR sunt, în general, societăți comerciale; prin urmare, informațiile care sunt stocate în baza unui contract au o natură corporativă. În orice caz, atunci când există interacțiuni cu o societate client, informații vor fi schimbate cu persoane care reprezintă acest client. În mod evident, atunci când este urmărit acest schimb de informații, sunt obținute, de asemenea, informații de contact ale persoanelor asociate (precum numele, adresa de e-mail, etc.).

   

 2. Date care provin dintr-un Punct de colectare (PC) B2B

  O caracteristică cheie a operațiunilor CCR este realizarea de operațiuni logistice cu terți care se află în relație directă sau indirectă în baza unui contract de client. Un exemplu este reprezentat de colectarea de materiale dintr-un magazin („punct de colectare”, PC) aparținând unui mare lanț de vânzare en gros cu care CCR are un contract de client. În vederea funcționării cu succes a unor atare rețele logistice și pentru a asigura o experiență plăcută la nivelul clientului, un schimb de informații cu punctele de colectare (și anume societățile) și personalul acestora (exemplu: nume, adresă de e-mail, număr de telefon) este o necesitate.

   

 3. Date care provin dintr-un Punct de colectare B2C

  După cum am precizat deja, punctele de colectare CCR sunt reprezentate în mod uzual de societăți comerciale. În orice caz, în cazul operațiunilor comerciale de returnare ale clientului, sunt realizate și colectări de la gospodării sau persoane private. În aceste cazuri, CCR trebuie, de asemenea, să prelucreze și să stocheze atare informații personale individuale (exemplu: numele și adresa).

   

 4. Date care provin de la un Furnizor de servicii (FS)

  CCR interacționează în mod continuu cu furnizorii de servicii de orice natură. Schimbul de informații aferent este înregistrat, precum și informațiile cu caracter personal ale personalului furnizorului de servicii, precum managerii, administratorii de cont sau personalul însărcinat cu expediția (exemplu: nume, adresă de e-mail, etc.).
   

Destinatarii și categoriile de destinatari

CCR nu dezvăluie, partajează, vinde sau închiriază datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta informare. Orice acces la datele Dvs. cu caracter personal prelucrate de CCR este limitat la personalul care are nevoie să le cunoască pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu. În anumite circumstanţe, poate fi însă necesar să transmitem datele Dvs. (inclusiv prin acordarea unui drept de acces la date), destinatarilor și categoriilor de destinatari enumerați în continuare:

 • Entitati ale grupului RLG
 • Furnizori de servicii, care acționează în calitate de împuterniciți ai CCR. Persoanele împuternicite vor face obiectul unor obligații contractuale de confidenţialitate şi cu asumarea implementării unor măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate, menite să protejeze datele cu caracter personal.
 • Autorități guvernamentale, instanțe judecătorești, după cum este necesar sau permis de legea aplicabilă, ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități publice, precum un mandat sau o citație sau în cazul în care considerăm, cu bună credință, că o astfel de dezvăluire este necesară pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale CCR.
 • terţe părţi care achiţionează sau intenţionează să achiziţioneze, total sau partial, business-ul CCR şi consultanţilor acestora

Durata de stocare a datelor

Datele Dvs. cu caracter personal sunt stocate de catre CCR și/sau de destinatarii cărora le transmitem aceste date, strict în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor noastre și strict pentru perioada necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile privind protecţia datelor. Când nu mai este necesară prelucrarea datelor Dvs. personale, acestea vor fi șterse sau distruse în siguranță din sistemele și/sau înregistrările noastre și/sau vom lua măsuri pentru ca aceste date să fie anonimizate în mod corespunzător (cu excepția cazului în care avem un alt interes justificat în reținerea acestor date care nu prevalează intereslor Dvs. sau trebuie să vă păstrăm informațiile pentru respectarea obligațiilor legale care ne revin).

Transferul datelor cu caracter personal în afara UE

Unii dintre destinatarii datelor Dvs. cu caracter personal pot fi localizați sau pot avea operațiuni relevante în afara țării și a UE.

 

Drepturile Dumneavoastră

Aveti posibilitatea, in anumite conditii prevazute de catre GDPR, sa exercitati urmatoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat - prezenta informare referitoare la protectia datelor cu caracter personal furnizeaza informatiile pe care aveti dreptul sa le primiti.

Dreptul de acces la date - va rugam sa ne contactati daca doriti o confirmare ca datele dumneavoastra sunt prelucrate si daca doriti accesul la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date. Nu exista o taxa in acest sens iar raspunsul este furnizat in termen de o luna de la data cererii (cu exceptia cazului in care cererea este nefondata sau excesiva).

Dreptul de rectificare - va rugam sa ne informati cu privire la orice data pe care ati dori sa o rectificam si vom raspunde in termenul legal de la data solicitarii. Vom transmite modificarile oricaror terte parti care trebuie sa le schimbe si va vom informa ca acest lucru a fost facut.

Dreptul de stergere - puteti sa va exercitati dreptul de a sterge datele dvs. personale intr-un numar de situatii (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in raport cu scopul pentru care a fost creat sau va retrageti consimtamantul dvs.). Unde este posibil se va respecta toate aceste cereri, desi unele detalii fac parte din dosarele permanente ale CCR care nu pot fi in mod rezonabil eliminate, conform legii.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti sa restrictionati prelucrarea datelor dvs., dar trebuie sa oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci cand doriti sa verificati corectitudinea datelor sau scopul procesarii acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor - datele dvs. se afla inregistrate atat in format fizic cat si electronic, in baze de date prelucrate manual/automat. Vom face tot ce se poate pentru a furniza informatii intr-un format portabil, dar este putin probabil ca vom putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.

Dreptul de opozitie - daca putem, vom opri procesarea datelor dvs. daca va opuneti procesarii bazate pe un interes legitim sau daca in situatia dumneavoastra personala apar situatii care va determina sa va exercitati acest drept (inclusiv profilarea).

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri - nu practicam luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a depune o plângere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") - B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336 (www.dataprotection.ro).

Contact

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat prin e-mail la adresa: GDPR@ccrromania.ro