Legislaţie specifică deşeuri de baterii şi acumulatori